Google Reklam VermekNoter Tasdikli Tercüme | Ankara Noter Onaylı Tercüme

Noter Tasdikli Tercüme

Tercüme Odası Noter Tasdikli Tercüme

Noter yeminli tercüme işlemi için özel tercüman şirketlerini tercih eden kişilerin tüm işlemler şirketlerce halledilip istenilen adrese kurye ile teslim edilmektedir. Nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, mahkeme kararı, boşanma evrakları, vasiyetname, diploma, evlat edinme ve daha sayılabilecek pek çok resmi belgenin çevirisi için onay gerekmektedir. Özellikle yurtdışında üniversite okuyan kişilerin diplomalarının bizim ülkemizde iş bulabilmeleri için diplomalarının çevrilmesi gerekmektedir.

Bu belgelerin onaylanmasını verilecek olan makamın istemesiyle yaptırılması gerekir. Onay işlemi ülkemizde İç İşleri Bakanlığı tarafından noterlere verilmiştir. Bu belgelerin ancak noter tarafından gerekli onaydan geçtikten sonra yasal bir geçerliliğe sahip olur. Çevirisi yapılacak olan belge için belli bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Bu ücretlendirme noter onayını kapsamamaktadır. Noter onayı için ayrı bir ücret ödenmesi gerekir. Noter onayında ücretin belirlenmesinde farklılık gözlenmektedir. Belgenin içeriği, sayfa sayısı onay için ödenecek olan ücreti belirleyici niteliklerin başında gelmektedir. Noter onay için esas tutar onay tasdik edildikten sonra belirlenebilmektedir. Özellikle belgelerin yurtdışında resmiyet kazanması için noter tasdiki dışında apostil tastiği de yapılması gerekmektedir. Apostil Tasdik için herhangi bir ücret alınmamaktadır. Bu tasdik noterin bağlı olduğu kaymakamlıklardan alınabilir.

Tercüman büroları tarafından gerçekleştirilen çeviriler uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Noter yeminli tercüme için evrakların doğru olarak hazırlanmasına özen gösterilmesi gerekir. Tercüme büro tarafından kaşelenip yeminli tercüman tarafından imzalanır. Noter onayından geçecek olan belgeler iki nüshada olmalıdır. Orijinal belgenin fotokopisi üst kısma ise tercüme konarak hazırlanmaktadır. Bu iki nüshadan birisi noter onayına gönderilirken ikincisi ise müşteriye verilecek şekilde ayarlanmaktadır. Müşterilerde istedikleri durumda ellerindeki belgeyi ilgili notere giderek direk onaylatabilir.

Tercümanlar noter önünde gerçekleştirilerek yemin zabıtları tarafından hizmet verilmektedir. Hazırlanan belgelerin belirlenen dilde olduğuna dair tasdik edilerek yeminli tercüme haline getirilmesi gerekir. Kişilerin ve kurumsal belgelerin yeminli tercüme edilmesine gerek yoktur. Ancak sadece devlet dairelerine verilecek olan belgelerin yasal bir evrak haline gelebilmesi için yeminli olması gerekmektedir. Belgelerin yeminli tercümesini ancak yeminli tercümanlar tarafından yapılması ile kabul görebilir.