Google Reklam VermekAnkara Tercüme Odası | Yeminli Ankara Tercüme

Yeminli Tercüme

Tercüme OdasıYeminli Tercüme ve Tercüman

Dünyanın her yerinde iletişim için farklı diller kullanılmaktadır. Ülkeler arası ilişkiler geçmişten günümüze kadar geniş bir boyut kazanmıştır. Bu durumda ülkeler arasında iletişim kurabilmek ve güçlendirebilmek için çevirmenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Çevirmen yazılı ve sözlü bir metnin bir dilden başka bir dile çevrilmesi işlemini gerçekleştiren kişidir. Noter yeminli tercüme ise bir yazının bir dilden başka bir dile çevrilmesinin ardından bu yazının noter tarafından onaylanması işlemidir. Özel şirketler ya da devlet kurumları bazı istenilen belgelerin noter tarafından onaylanması istenebilir.

Bu belgelere örnek vermek gerekirse sertifikalar, uluslararası, sözleşme metinleri, mahkeme evrakları ve çeşitli anlaşmaların yapıldığı belgelerdir. Bu evrakların alanından uzman yeminli tercümanlar tarafından çevrilerek noterde onaylanması gerekir. Bu evraklar resmi kurum ve kuruluşlara verileceği için çevirisi yapılırken dikkat ve titizlik bir çalışma sergilenmelidir. Tercümanlar çeviri işlemini tamamladıktan sonra anlaşmalı olunan noterden onaylanması gerekmektedir. Özellikle yeminli tercümanların hangi noterden onay aldılarsa çevirilerini de aynı noterden tasdik ettirmeleri gerekir. Tercümanlar farklı bir noter onayı alması sonucu onay geçersiz sayılacaktır.