Google Reklam VermekYeminli Tercüme

Dünyanın her yerinde iletişim için farklı diller kullanılmaktadır. Ülkeler arası ilişkiler geçmişten günümüze kadar geniş bir boyut kazanmıştır. Bu durumda ülkeler arasında iletişim kurabilmek ve güçlendirebilmek için çevirmenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Çevirmen yazılı ve sözlü bir metnin bir dilden başka bir dile çevrilmesi işlemini gerçekleştiren kişidir. Noter yeminli tercüme ise bir yazının bir dilden başka bir dile çevrilmesinin ardından bu yazının noter tarafından onaylanması işlemidir. Özel şirketler ya da devlet kurumları bazı istenilen belgelerin noter tarafından onaylanması istenebilir.

Bu belgelere örnek vermek gerekirse sertifikalar, uluslararası, sözleşme metinleri, mahkeme evrakları ve çeşitli anlaşmaların yapıldığı belgelerdir. Bu evrakların alanından uzman yeminli tercümanlar tarafından çevrilerek noterde onaylanması gerekir. Bu evraklar resmi kurum ve kuruluşlara verileceği için çevirisi yapılırken dikkat ve titizlik bir çalışma sergilenmelidir. Tercümanlar çeviri işlemini tamamladıktan sonra anlaşmalı olunan noterden onaylanması gerekmektedir. Özellikle yeminli tercümanların hangi noterden onay aldılarsa çevirilerini de aynı noterden tasdik ettirmeleri gerekir. Tercümanlar farklı bir noter onayı alması sonucu onay geçersiz sayılacaktır.

Noter yeminli tercüme işlemi için özel tercüman şirketlerini tercih eden kişilerin tüm işlemler şirketlerce halledilip istenilen adrese kurye ile teslim edilmektedir. Nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, mahkeme kararı, boşanma evrakları, vasiyetname, diploma, evlat edinme ve daha sayılabilecek pek çok resmi belgenin çevirisi için onay gerekmektedir. Özellikle yurtdışında üniversite okuyan kişilerin diplomalarının bizim ülkemizde iş bulabilmeleri için diplomalarının çevrilmesi gerekmektedir.

Bu belgelerin onaylanmasını verilecek olan makamın istemesiyle yaptırılması gerekir. Onay işlemi ülkemizde İç İşleri Bakanlığı tarafından noterlere verilmiştir. Bu belgelerin ancak noter tarafından gerekli onaydan geçtikten sonra yasal bir geçerliliğe sahip olur. Çevirisi yapılacak olan belge için belli bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Bu ücretlendirme noter onayını kapsamamaktadır. Noter onayı için ayrı bir ücret ödenmesi gerekir.  Noter onayında ücretin belirlenmesinde farklılık gözlenmektedir. Belgenin içeriği, sayfa sayısı onay için ödenecek olan ücreti belirleyici niteliklerin başında gelmektedir. Noter onay için esas tutar onay tasdik edildikten sonra belirlenebilmektedir. Özellikle belgelerin yurtdışında resmiyet kazanması için noter tasdiki dışında apostil tastiği de yapılması gerekmektedir. Apostil Tasdik için herhangi bir ücret alınmamaktadır. Bu tasdik noterin bağlı olduğu kaymakamlıklardan alınabilir.

Tercüman büroları tarafından gerçekleştirilen çeviriler uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Noter yeminli tercüme için evrakların doğru olarak hazırlanmasına özen gösterilmesi gerekir. Tercüme büro tarafından kaşelenip yeminli tercüman tarafından imzalanır. Noter onayından geçecek olan belgeler iki nüshada olmalıdır. Orijinal belgenin fotokopisi üst kısma ise tercüme konarak hazırlanmaktadır. Bu iki nüshadan birisi noter onayına gönderilirken ikincisi ise müşteriye verilecek şekilde ayarlanmaktadır. Müşterilerde istedikleri durumda ellerindeki belgeyi ilgili notere giderek direk onaylatabilir.

Tercümanlar noter önünde gerçekleştirilerek yemin zabıtları tarafından hizmet verilmektedir. Hazırlanan belgelerin belirlenen dilde olduğuna dair tasdik edilerek yeminli tercüme haline getirilmesi gerekir. Kişilerin ve kurumsal belgelerin yeminli tercüme edilmesine gerek yoktur. Ancak sadece devlet dairelerine verilecek olan belgelerin yasal bir evrak haline gelebilmesi için yeminli olması gerekmektedir. Belgelerin yeminli tercümesini ancak yeminli tercümanlar tarafından yapılması ile kabul görebilir.